Book Now

JAMARA is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie, onbeperkt toepasbaar bij elke getalgrootte.
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind starten
 • via motorische en tactiele activiteit het leervermogen activeren
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren
 • trainen van het werkgeheugen


De eerste sessie zal een "onderzoekssessie" zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

Na de testjes volgen:

 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen handelingsplan

Jamara leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.
Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 keer geoefend worden. Dit duurt ongeveer 2 minuten per keer.

Online JaMaRa rekenen.

Het is ook mogelijk om online JaMaRa rekenen te volgen. 

Dit doen we middels het programma `Zoom.`

De nieuwe stappen worden middels filmpjes uitgelegd zodat je ze altijd terug kunt zien en goed kunt oefenen. 


Praktische informatie:

We starten een traject altijd met een uitgebreide screening. Tijdens deze screening zoeken we naar de wortel van een probleem. Zodra we die gevonden hebben starten we meteen de begeleiding op.

Tijdens een screening bekijken we meestal:

* Leerstijl

* Dominantieprofiel

* Oogsamenwerking

* JaMaRa rekenen (mochten er rekenproblemen zijn)

* Reflexrestanten.

Na de screening plannen we maandelijks 1 afspraak in zodat je thuis voldoende tijd hebt om de oefeningen te herhalen.

Voor een overzicht van de investering verwijs ik je door naar deze pagina.