Spiegelen met Bouke

Tijdens deze bijeenkomst neemt Bouke je mee in de wereld van het spiegelen. Wat is het? Waarom doen ze dit en 'Wat wil mijn kind me eigenlijk vertellen?
 
 Spiegelen, wat is dat?

Oppervlakkig zou je kunnen zeggen dat als jij niet van jam houdt en je kind lust het ook niet dat dat een spiegel is. Maar kinderen spiegelen ook dingen die jij je niet bewust bent. Je zogenaamde blinde vlek. Het zijn de dingen die bij jou niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Ont-wikkelen betekent dus de wikkels eraf halen, blootleggen. Het voert terug naar jouw kindertijd, naar wat jij hebt moeten wegstoppen, ontkennen, zo zeer dat je het je niet meer bewust bent. De grote emoties als verdriet, boosheid, angst worden vaak door kinderen gespiegeld. Een boos kind dat voortdurend woedeaanvallen heeft die uit het niets blijken te komen. Als de ouder in de spiegel kijkt en ontdekt ( dus niet langer toedekt!) dat er binnen in hem/haar nog steeds een kind zit dat niet woedend mocht zijn, kan door het zich bewust te worden gaan werken aan het helen van dat oude stuk. Als de woede eruit mag komen zien we dat het kind ineens niet meer zo boos is. Het hoeft ook niet meer gespiegeld te worden.

Bouke neemt je mee op reis en samen met jou gaat ze op zoek naar de boodschap die jouw kind jou wil vertellen.

Data: Dinsdag 31-10. We starten om 19.15 (deur gaat om 19.00 open) en deze avond zal rond 22.00 afgelopen zijn (houd rekening met wat uitloop)   


 

45,00 €